top of page
Tillvaxt_Vasby_RGB.png

Tillväxt Väsby initierades av Tillväxt Stockholm och sjösattes av Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion våren 2021 i syfte att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Målet är att, genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Upplands Väsby, skapa 375 nya jobb under tre år. Tillväxt Väsby är ett icke-vinstdrivande samverkansinitiativ mellan näringsliv och kommun. Verksamheten är näringslivsdriven, opolitisk och religiöst obunden.
Tillväxt Väsbys hemsida hittar du här!

TV team_edited.jpg

Upplands Väsby har många små- och medelstora företag vars största hinder för tillväxt är svårigheten att hitta rätt kompetens. Med bland annat rådgivning och matchning ska företagen våga ta större risker och pröva nya strategier vid rekrytering. Väsby Promotion är en lokal näringslivsorganisation för Väsbys företag och entreprenörer.

bottom of page