top of page
TN unofficial logo

Tillväxt Nyköping lanserades officiellt 1 juli 2023, på uppdrag av Nyköping kommun, i syfte att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Målet är att, genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Nyköping, bidra till att 1000 jobb skapas de första 5 åren. Just nu bygger vi upp verksamheten genom att träffa lokala intressenter och samverka för att anpassa modellen och hitta bra kandidater till att jobba i vårt team. Vill du vara med på ett eller annat sätt? Tveka inte att kontakta oss!

plus-asset_purple_RGB.png
plus-asset_purple_RGB.png
plus-asset_purple_RGB.png
plus-asset_purple_RGB.png
knapp_purple_RGB.png

VI BYGGER ETT VINNANDE LAG. VILL DU VARA MED?

knapp_purple_RGB.png

UPPSTARTSTEAM

Det är vi som jobbar med lanseringen av Tillväxt Nyköping under våren 2023. Vi är alla deltids konsulter med erfarenhet av tillväxtinitiativet och jobbar tillsammans för att bygga upp verksamheten inför lanseringen 1 juni. 

TB2021 - 119_edited_edited.jpg

Kevin är en av grundarna av stiftelsen Tillväxt Stockholm och är ansvarig för etableringen av Tillväxt Nyköping. Civilekonom med bakgrund från Unilever, Fryshuset och 14 år som entreprenör och grundare till THREAD AB med fokus på management consulting och värderingsstyrt ledarskap. Kevin är född i USA och uppvuxen i Kanada.

1680112387774.jpeg

Linda Stenqvist

Rekryteringsansvarig

Linda har 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, change management och HR, med erfarenhet från Stadium, Adecco och Hyresbostäder i Norrköping. Under etableringen är hon ansvarig för rekryteringsprocessen för att etablera ett vinnande lag i Tillväxt Nyköping.

KA1_9590-1-1-1145x763_edited.jpg

Magnus har 20 års erfarenhet från kommunikationsbranschen, varav 10 år som VD.  De senaste sju åren har han ägnat åt att minska sysselsättningsgapet på arbetsmarknaden via bredare rekrytering, effektivare inkludering och utbildning. Som en del av det har Magnus har engagerat sig deltid i tillväxtintiativet under de senaste tre åren.

Kevin Ryan

VD

Affärsutvecklare

Magnus Berg

TB2021 - 106_edited.jpg

Bengt har rollen som senior affärsutvecklare i Tillväxtinitiativet. Han har jobbat med över 100 entreprenörer i deras tillväxtresa. Han driver parallellt konsultföretaget Relationera AB och varit entreprenör och företagare senaste 15 åren med fokus på att skapa tillväxt för företag och organisationer. Har senaste 25 åren haft roller som VD, säljchef, marknadschef, varumärkeschef och projektledare. I Nyköping är Bengt ansvarig för utbildning i Tillväxtmodellen och coachar teamet i affärsutveckling

Skärmavbild 2023-04-01 kl. 17.22.53.png

Nyköping Kommun

Samordning

Tillväxt Nyköping är ett fristående näringslivsdrivet initiativ med en multi-stakeholder styrelse som inkluderar två personer från näringslivet, två från kommunen och en från arbetsförmedlingen. VD rapporterar till styrelsen och ägaren (Kommunen) en gång per kvartal. Kommunen har två nyckelpersoner som är mest involverade i att bygga broar mellan Tillväxt Nyköping och lokala aktörer för att öka effektivitet under uppsartsperiod, Ola Petterson och Harriet Nilsson.   

Bengt Waldemarson

Affärsutvecklingsansvarig

TB2021 - 152.jpeg

Max Lauritzen

Kvalitetsansvarig

Max har tidigare drivit eget företag i mediabranschen i 7 år och studerat entreprenöriellt ledarskap på den uppmärksammad skolan Kaospiloterna. Senaste 6 åren har han jobbat heltid och varit en nyckelperson i Tillväxtiniativet. Vid uppstart i Nyköping är han ansvarig för att kvailtetsförsäkra det operativa verksamheten.

Tillväxtinitiativet drivs i samarbete med kompetenspartner THREAD

bottom of page