top of page
TN unofficial logo

Tillväxt Nyköping lanserades officiellt 1 juli 2023, på uppdrag av Nyköping kommun, i syfte att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Målet är att, genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Nyköping, bidra till att 1000 jobb skapas de första 5 åren.

Tillväxt Nyköping är ett icke-vinstdrivande samverkansinitiativ mellan näringsliv och kommun. I styrelsen sitter representanter från alla parter, och även arbetsförmedlingen. Verksamheten är opolitisk och religiöst obunden. Tillväxt Nyköpings hemsida hittar du här!

plus-asset_purple_RGB.png
knapp_purple_RGB.png

TEAM

AnnaMaria-profil-sv-1-225x225.jpg

AnnaMaria Wrzesniewska

Rekryteringskonsult

AnnaMaria har arbetat med arbetsmarknadsinsatser sedan 2011, varit arbetsförmedlare på Arbestförmedlingen och kommer närmast från Iris Hadar som leveranschef. Mycket god kännedom kring arbetssätt mot kandidater kopplat till arbetsgivare vilket kompletterar teamet genom bred erfarenhet gällande kandidat- och arbetsgivarperspektiv.

Nina-profil-sv.jpg

Nina Rehnmark

Team Lead

Nina har en gedigen bakgrund från mediehus, media- och reklambyrå samt från ledande roller på marknadsavdelningar och har varit verksam på bolag som Bonnier Tidskrifter, Omnicom Media Group, Verizon Media, Drama Queen och Ur & Penn. Närmast har Nina arbetat med rekrytering och organisationsutveckling inom kommunikationsbranschen på WorkStudio.

Rashma-profil-sv.jpg

Rashma har flera års erfarenhet som företagare i Nyköping där han bland annat har drivit restaurang och en musikstudio. Har mångårig bakgrund från SSAB där han senast arbetade som projektledare för anläggningsinvesteringar och SSABs omställning mot fossilfritt stål. Rashma har studerat byggteknik på KTH, har examen inom ljudteknik från Linnéuniversitetet samt certifieringar inom analytisk finans och supply chain management.

Affärsutvecklare

Rashma Randeniye

Kevin är en av grundarna av Tillväxtinitiativet och är ansvarig för etableringen av Tillväxt Nyköping. Civilekonom med bakgrund från Unilever, Fryshuset och 14 år som entreprenör och grundare till THREAD AB med fokus på management consulting och värderingsstyrt ledarskap. Kevin är född i USA och uppvuxen i Kanada.

Kevin Ryan

VD

TB2021 - 119_edited_edited.jpg

Tillväxtinitiativet drivs i samarbete med kompetenspartner THREAD

bottom of page